Vilkår

Fakturering

Alle priser gjelder for båter / motorer opp til 10 år. For arbeid på eldre båter tas det forbehold om tillegg i prisene.
Kranløft, opplag og høytrykksspyling vil bli fakturert ved opp/mottak av båt. Arbeid som utføres vil bli fakturert fortløpende gjennom perioden. 

I forbindelse med innføringen av personopplysningsforskriften ber vi samtidig deg om å gi tillatelse til å kontakte deg via e-post og / eller SMS.

Disse kan inneholde generell informasjon eller informasjon om service, ferdigmelding evt. faktura.

Samtykket ditt kan tilbakekalles når som helst.

 

Forsikring

Kunde må ha forsikring på egen båt. Brann, tyveri, hærverk og skader, dekkes ikke av forsikring fra Båthuset Arendal AS.
BÅTHUSET ARENDAL ER IKKE ANSVARLIG FOR LØSØRE SOM BLIR LIGGENDE I BÅTER UNDER OPPLAG.

Før innlevering

Septiktank og vanntank tømmes av kunde før levering. Arbeid med å tømme septik og båt for verdigjenstander hvis dette ikke skjer, vil bli fakturert for medgåtte timer.

Kunden er selv ansvarlig for at puter og kalesje er tørt ved innlevering så det ikke blir jordslag på dette.

Hvis Båthuset Arendal AS skal utføre service må motorens og båtens servicebok leveres inn og legges lett synlig. Fortøyningstau som tilhører båten må merkes med eiers eller båtens nummer Vi ønsker at båten leveres med full drivstofftank for å unngå kondens og vann i dieselen. Båthuset Arendal har diesel og bensin pumpe på brygga.

Ved utendørslagring vil du bli henvist en plassering på vårt område, slik at du kan gjøre klart opplagsmateriell/krybbe før opptak/innlevering. Leie/lån av krybber til utendørsbruk er ikke inkludert i prisen.

Båthuset Arendal AS forbeholder seg retten til å avvise båter på stedet hvis den av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan løftes eller håndteres. Kunden er selv ansvarlig for at båten er godt fortøyd ved levering på vannet.

Under opplaget

Hvis ikke Båthuset Arendal skal pakke inn båten er ikke Båthuset Arendal ansvarlig for skader fra vann, snø etc som følge av at båten står ute. Mast på seilbåt skal rigges slik at vaiere, vant, liner etc ikke slår eller uler under opplaget. Ved arbeid på båtene skal søppel straks fjernes fra stedet for eiers regning. Strømbruk utover varmevakt skal avtales og vil bli belastet eier etter avtale. Det er ikke tillatt å bo i båt som er i opplag. Biler er ikke tillatt inne på området etter åpningstid og henstilles til parkeringen på utsiden. Arbeid på båt utenom arbeidstid skal avklares med Båthuset Arendal i forkant.1 uke etter sjøsetting skal området være ryddet. Opplagsutstyr som ikke blir fjernet blir lagret for eiers regning.Vi ønsker beskjed minimum 14 dager før dere ønsker båten sjøsatt.